Kalite

 

KALİTE

Temizlik Hizmetleri ve Organizasyon konularında tecrübesi ile kendini ispatlamış olan Grup AKADEMİ Ankara Temizlik ve Ankara Halı Yıkama ltd. şti olarak;

Müşteri memnuniyetini arttırmak için;
Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çevre bilinci, işçi sağlığı ve güvenliği ilkelerini dikkate alarak hizmet üretmek,

Hatasız hizmet gerçekleştirebilmek için;
Tüm personelimize planlı ve sistemli bir eğitim ve bilinçlendirme programı uygulayarak yetkinliği arttırmak,

Hizmette kaliteyi arttırmak için;
Teknolojide yaşanan değişimler doğrultusunda hizmet ekipmanlarımızı modernize etmek,

Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarını tüm birimlerimizde etkin ve verimli bir şekilde uygulayarak istikrarlı bir iyileşme ve gelişme sağlamak,

KALİTE POLİTİKAMIZDIR.

 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001, ISO(International Organization for Standardization) tarafından geliştirilmiş olan, üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesi sağlamak amacıyla kurulan uluslararası yönetim standartları serisidir. Kuruluşumuz, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ile, müşterilerine sunduğu hizmetlerin oluşumunu etkileyen tüm süreçleri kalite güvencesi altına alır ve bu güvencenin sürekliliğini sağlar. ISO 9001 kalite yönetim sistemimiz, TS-14001Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine entegre kurulmuştur. Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemi sayesinde, yapılan iş tanımlanıp, kontrolü periyodik hale getirilerek iyileşme sağlanmaktadır. Müşterilerimize uyguladığımız anketler yardımı ile müşteri memnuniyetini ölçer ve bu doğrultuda düzeltici ve önleyici faaliyetler yaparak hizmetimizi daha kusursuz hale getirmekteyiz.


 

 

TST EN 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001, kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararı en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan bir standarttır. ISO 14001 Çevre yönetim sistemi ile şirketimiz kendi çevre politikası oluşturmuş, bünyesinde bir çevre kurulu kurmuş, faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini belirlemek ve kontrol etmek amacıyla çevre boyutlarını saptamıştır. Bu kurul belirlenen çevre boyutu kapsamında çevresel etki değerlendirme yapar. Faaliyetlerin, çevreye olan etki şiddetlerini ölçer ve çevre yönetim programı kapsamına alarak gerekli önlemleri alır. Böylelikle kurum, çevreye olabilecek zararlarını en aza indirir. Bununla birlikte kuruluş çalışanların çevre konusunda bilinçlendirmiş ve çalışanlarına gerekli eğitimleri vererek çalışanların çevreye olan duyarlılığını arttırmıştır. Atıklarının geri dönüşümünü sağlayarak atık kirliliğinin önüne geçmiş ve bu kaynakların yeniden kullanılmasını sağlamıştır. Sektör olarak çevre temizliği ve duyarlılığını bir borç bilerek bu yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmek görevimizdir.

TS 18001 OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 ,İşçi Sağlığı ve iş güvenliği standardıdır.İş yerlerinde ya da çalışma sahasında,çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ denir. TS 18001 OHSAS(Occupational health and safety management systems-Specifications.)  İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemiyle şirketimiz kendi İSG politikası oluşturmuş, bünyesinde bir İSG kurulu kurmuş, iş yerinde veya işin yürütülmesi esnasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza veya diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla bu sistemi kurmuştur. Bu sistem ile kuruluş, kaza ya da olası zararlı etkenleri saptayıp, risk analizleri ile risk seviyelerini belirler ve bu sonuçlara göre önlemler alır. Böylece iş kazası olma olasılığı en az indirilir ve kuruluş, zararlı dış etkenlerden korunmaktadır. Bununla birlikte şirketimiz, iş kazası ve iş güvenliği hakkında verdiği eğitimlerle, çalışanlarını bilinçlendirmektedir ve işçilerin iş yeri hekimi tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Böylelikle, kazalara ve sağlık bozulmalarına bağlı kayıplar azalmaktadır. Kurum olarak, çalışanlarımıza verdiğimiz değerin ve ilginin bir göstergesi olarak bu sistemi ve yükümlülükleri yerine getirmek, bizim için bir borçtur.                 KALİTE

Temizlik Hizmetleri ve Organizasyon konularında tecrübesi ile kendini ispatlamış olan Grup AKADEMİ Temizlik Halı Yıkama şirketi olarak;

Müşteri memnuniyetini arttırmak için;
Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çevre bilinci, işçi sağlığı ve güvenliği ilkelerini dikkate alarak hizmet üretmek,

Hatasız hizmet gerçekleştirebilmek için;
Tüm personelimize planlı ve sistemli bir eğitim ve bilinçlendirme programı uygulayarak yetkinliği arttırmak,

Hizmette kaliteyi arttırmak için;
Teknolojide yaşanan değişimler doğrultusunda hizmet ekipmanlarımızı modernize etmek,

Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarını tüm birimlerimizde etkin ve verimli bir şekilde uygulayarak istikrarlı bir iyileşme ve gelişme sağlamak,

KALİTE POLİTİKAMIZDIR.


Grup AKADEMİ ANKARA Temizlik  ve  Ankara Halı Yıkama olarak; eğitimli (11 bölümlü eğitimizden geçmiş) temizlik görevlilerimiz, üstün teknolojili ekipmanlarımız ve TSE belgeli (çevreyi kirletmeyen) kimyasal malzemeler ile tesisinizde ihtiyaç duyulacak her türlü genel temizlik, çevre temizliği, böcek haşere ilaçlama, zemin yıkama cilalama, halı yıkama, personel temini, yurt temizliği, site temizliği, bina temizliği, duvar silimi, ev temizliği, fabrika temizliği, polimerize kristalize cilalama, ofis işyeri büro temizliği, konferans salonu temizliği, mağaza temizliği, klinik temizliği, dispanser temizliği, aile sağlık merkezi temizliği, hastane temizliği, koltuk yıkama, otel temizliği, villa temizliği, okul temizliği, dershane temizliği, kolej temizliği, stadyum temizliği, benzin istasyonu temizliği, yerinde halı yıkama, buharlı temizlik, mutfak lokanta restaurant temizliği, kamu kurumları temizliği, dış cephe cam temizliği, cam silme, endüstriyel temizlik, banka temizliği, bahçe bakımı ve peyzaj, market temizliği, iş merkezi temizliği, gündelikçi temini, inşaat tadilat sonrası temizliği, otomatik bahçe sulama, sinema tiyatro salonu temizliği, alışveriş merkezi temizliği hizmetlerini kusursuz ve hijyenik bir şekilde sağlıyoruz. Sizleri de referanslarımız arasında görmekten onur duyarız... Grup AKADEMİ Temizlik ANKARA